Afgelopen maand was er veel aandacht voor ouderen en brandveiligheid. Heel regelmatig zijn ouderen het slachtoffer van en bij brand in hun woning. De verwachting van de voorzitter van de Brandpreventieweken is zelfs dat in 2030  bijna 50% van de slachtoffers van woningbranden 65 jaar of ouder is. Dat heeft te maken met meerdere factoren.

Risicofactoren bij  ouderen en brandveiligheid

Ten eerste zijn ouderen vaak minder goed in staat om hun woning te onderhouden. Volgens Brandweer.nl zijn de grootste risico’s hier verouderde elektrische bedrading en apparatuur, ophoping van spullen, synthetische of juist snel ontvlammende kleding en de neiging om spullen dicht bij een hittebron te plaatsen. Niet zelden roken ouderen in bed, wat natuurlijk levensgevaarlijk is.

Ten tweede is het reactievermogen van ouderen niet altijd even goed. Zo zijn gehoor, zicht en reuk vaak niet optimaal. Hierdoor kan het zijn dat ze een brand te laat opmerken.

Ten derde, en dat is misschien nog wel het meest schrijnend, zijn ouderen vaak niet even goed ter been. Zo kunnen ze niet zelfstandig op tijd hun woning verlaten bij brand. Daar moet je natuurlijk niet aan denken.

Houd ouderen uit de brand

Praktische tips om ouderen te beschermen tegen en in geval van brand.

  • Plaats een rookmelder en controleer deze regelmatig. Voor ouderen is een gesproken brandmelder soms veiliger, omdat de piep ervoor kan zorgen dat mensen niet meer weten wat ze moeten doen. Een gekoppelde rookmelder zorgt ervoor dat door het hele huis een alarm afgaat als één melder rook detecteert.
  • Schaf een klein blusmiddel aan, zoals een kleine poeder- of schuimblusser of een blusdeken. Er zijn ook speciale woningsprinklers die al snel gevaar weg kunnen nemen.
  • Zorg dat er noodverlichting in de verblijfsruimte hangt. Zo kunnen mensen zo goed mogelijk de weg naar buiten vinden.
  • Zorg ervoor dat er altijd een opgeladen mobiele telefoon binnen handbereik is. Zo kunnen mensen om hulp vragen of bereikt worden.
  • Oefen regelmatig de vluchtroute. Zeker wanneer het om een seniorencomplex gaat is het prettig als de vluchtroute vertrouwd is.
  • Zorg ervoor dat buren ook een sleutel hebben van de woning, zodat zij naar binnen kunnen wanneer er iets aan de hand is.
  • Praat met buren en andere ouderen over brandveiligheid, zodat u elkaar kunt inspireren en beschermen.

Wilt u meer weten of lezen over ouderen en brandveiligheid? Op de website van de brandweer staat veel informatie en op de website van Brandweer Eibergen staan heel waardevolle tips, ook specifiek voor ouderen.